Over ons

Werkwijze FinZo Voorne-Putten
Bewindvoering, inkomensbeheer en budgetcoaching zijn werkzaamheden die goed uitgevoerd moeten worden en het is  vanzelfsprekend dat u daaraan hoge eisen mag stellen. FinZo Voorne-Putten doet dat op een behoorlijke, transparante, respectvolle en betrouwbare manier.

Behoorlijk omdat FinZo Voorne-Putten open en duidelijk is, zowel het handelen als in het nemen van besluiten.

Transparant zodat u weet wat FinZo Voorne-Putten doet en waarbij  al uw vragen volledig beantwoorden worden.

Respectvol omdat FinZo Voorne-Putten betrokken en oplossingsgericht is, eerlijk en betrouwbaar in woord en daad.

Persoonlijk contact
De bewindvoerder heeft regelmatig persoonlijk contact met u,  niet alleen via de telefoon maar ook op kantoor en als dat nodig is ook bij u thuis.

FinZo Voorne-Putten noemt dat hulpverlening met een gezicht: u kent de persoon achter FinZo Voorne-Putten en zij kent u.

FinZo Voorne-Putten werkt en overlegt graag met u over de werkwijze en aanpak en hoe FinZo Voorne-Putten het beste uw belangen kan behartigen.

Samenwerking ketenpartners
In veel gevallen is niet alleen sprake van behoefte aan ondersteuning voor de financiële en materiële zaken, maar ook aan hulp en ondersteuning op andere gebieden. FinZo Voorne-Putten heeft uitstekende contacten met veel ketenpartners, die waar nodig u kunnen informeren over eventuele wensen voor aanvullende hulp.

.

Dinsdag 27 Juli zijn wij niet bereikbaar. Spreek een voicemail in of mail naar info@finzo-vp.nl.