FinZo

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Wilt u uw geldzaken beter regelen? Dan is budgetbeheer misschien iets voor u. Budgetbeheer betekent dat uw geld beheert wordt voor u. Dat kan vrijwillig of de gemeente kan het verplichten. Budgetbeheer is bedoeld om schulden te voorkomen. Of om ervoor te zorgen dat schulden niet groter worden.

Hoe werkt budgetbeheer?

Als je besluit te kiezen voor budgetbeheer, dan wordt er een budgetplan opgesteld en een aparte beheerrekening geopend waarop (een deel van) je inkomsten wordt gestort. FinZo heeft als budgetbeheerder toegang tot deze rekening en monitort jouw inkomsten. Daarnaast zorgen wij ervoor dat jouw vaste lasten, zoals huur, hypotheek en verzekeringen, op tijd worden betaald. Afhankelijk van hetgeen dat afgesproken is, zorgen wij er ook voor dat je een vast week- of maandbedrag ontvangt die je zelf vrij kunt besteden.

Tijdens budgetbeheer ontvangt u zelf uw post, onderhoudt u zelf het contact met instanties en bent u verantwoordelijk voor de administratie. We kunnen u hierbij uiteraard wel in ondersteunen en adviseren.

Wat doet een budgetbeheerder voor u?

De budgetbeheerder is verantwoordelijk voor een afgesproken (specifiek) deel van de financiën van zijn cliënten, waarbij hij zorgt dat de uitgaven worden betaald en toezicht houdt op het inkomen. Een budgetbeheerder wordt via het tekenen van een volmacht (budgetbeheerovereenkomst) aangesteld en is daarmee in dienst van de cliënt. Wij hanteren strenge eisen aan het functioneren van een budgetbeheerder. De eisen zijn daarmee, zover mogelijk, gelijk gesteld aan de eisen gesteld door het Kwaliteitsbureau van de rechtbank om de werkzaamheden te mogen uitvoeren. Het takenpakket van de budgetbeheerder is erg afhankelijk van hetgeen is afgesproken.