Tarieven 2022

Tarieven 2022

Beschermingsbewind

De tarieven voor beschermingsbewind worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze zijn voor alle professionele bewindvoerders het zelfde.

Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.

Eenpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€709,06
Intake + dossier + plan van aanpak, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
€531,19
Maandtarief (geen problematische schulden)
€125,54
Maandtarief (problematische schulden)
€162,44
Verhuizing, verkoop of ontruiming
€442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)
€55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering
€266,20
Meerpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€850,63
Intake + dossier + plan van aanpak, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van beiden
€745,36
Intake + dossier + plan van aanpak, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van beiden
€636,46
Maandtarief (geen problematische schulden)
€150,54
Maandtarief (één met problematische schulden)
€172,73
Maandtarief (beide met problematische schulden)
€194,81
Verhuizing, verkoop of ontruiming
€442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)
€55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering
€319,44

Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.

Budgetbeheer

Eenpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€210,00
Maandtarief
€87,50
Eindrekening bij einde budgetbeheer
€232,92
Meerpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€250,00
Maandtarief
€105,00
Eindrekening bij einde budgetbeheer
€232,92

Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.