FinZo

Tarieven 2022

Tarieven 2023

Beschermingsbewind

De tarieven voor beschermingsbewind worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze zijn voor alle professionele bewindvoerders het zelfde.

Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.

Eenpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€709,06
Intake + dossier + plan van aanpak, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
€531,19
Maandtarief (geen problematische schulden)
€125,54
Maandtarief (problematische schulden)
€162,44
Verhuizing, verkoop of ontruiming
€442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)
€55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering
€266,20
Meerpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€850,63
Intake + dossier + plan van aanpak, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van beiden
€745,36
Intake + dossier + plan van aanpak, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van beiden
€636,46
Maandtarief (geen problematische schulden)
€150,54
Maandtarief (één met problematische schulden)
€172,73
Maandtarief (beide met problematische schulden)
€194,81
Verhuizing, verkoop of ontruiming
€442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)
€55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering
€319,44

Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.

Budgetbeheer

Eenpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€210,00
Maandtarief
€87,50
Eindrekening bij einde budgetbeheer
€232,92
Meerpersoons huishouden Incl. btw
Bespreken mogelijkheden
Gratis
Intake + dossier + plan van aanpak
€250,00
Maandtarief
€105,00
Eindrekening bij einde budgetbeheer
€232,92

Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.

Doorberekenen bankkosten

In mei 2022 brengen we eenmalig € 10,00 bankkosten in rekening. Dit is besloten door de expertgroep CBM. Dit is besloten doordat de bankkosten waar bewindvoerders mee te maken hebben gestegen zijn. 

Als professionele bewindvoerder mogen we sinds 2020 per persoon voor wie we bewind voeren eenmaal per jaar een bedrag in rekening brengen wat de stijgende bankkosten compenseert. In 2022 is dit een bedrag van €10 per rekening (€ 20 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen). De expertgroep CBM besloot tot de tijdelijke regeling nadat de brancheverenigingen BPBI en NBPB de expertgroep het signaal over de verhoging van de bankkosten gaven. De verhoging kan volgens de brancheverenigingen oplopen tot € 20 per rekening. Volgens de expertgroep hebben de bewindvoerders geen andere keuze dan de verhoging te betalen. Daarnaast heeft de minister in de regeling beloning geen rekening gehouden met deze verhoging.

FinZo Voorne-Putten heeft er de afgelopen jaren voor gekozen om deze kosten niet door te berekenen aan onze cliënten er van uitgaande dat de hogere bankkosten verdisconteert zouden worden in de jaarbeloning van 2021. Dat is niet gebeurd. Daarnaast zijn de bankkosten ook in 2022 voor bewindvoerders hoger geworden. Dit laat ons geen keuze dus om alsnog de bankkosten door te berekenen aan onze cliënten.

Kijk voor meer informatie op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.